ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Криптовалута

Лица, които получават, търгуват или разменят крипто, ще трябва да подават лична данъчна декларация. В секцията за Capital Gains (CGT) трябва да се включат сделките, за да се избегнат глоби.
Линк към статията

Извинения за "закъснял" Tax Return

Приемливи извинения…но не е сигурно.
1. Нещастен случаѝ на ваш близък, преди краѝния срок.
2. Вашият компютър е имал проблем
3. Проблем със саѝта на HMRC
4. Наводнение, пожар или бедствие
Късмет!

 

Промените през 2020/21

Минимална заплата на час £8.72
Годишен Personal Allowance £12,500
Корпоративен данък 19%
Дивиденти с 0% данък – до £2,000
Клас 2 NI на седмица £3.05
Мин. заплата за зачитане на NI £8,788 (employee)

SELF – EMPLOYED

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ

ВОДЕНЕ НА СЧЕТОВОДСТВО

ДАНЪЧНИ СПРАВКИ

КОНСУЛТАЦИИ

ПОМОЩ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ

CIS УДРЪЖКИ

ДЕ-РЕГИСТРАЦИЯ

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТАРИ ПЕРИОДИ

ИЗИСКВАНЕ НА СПРАВКИ

ОТЧЕТИ ПО ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

СПОРНИ КАЗУСИ И ГЛОБИ

Donas Business Solutions осигурява широк спектър от счетоводни услуги и бизнес консултации, за да отговори адекватно на изискванията на Вашия бизнес. С нашият разнообразен набор от бизнес услуги, ние можем да работим с клиентите във всеки аспект от техните планове и нужди! Ние осъзнаваме важността и значението на една добре разработена и правилно организирана финансово-счетоводна система и можем да Ви съдействаме за изграждането и поддържането й.
Donas Business Solutions ще осигури актуална информация и цялостен поглед върху икономическата страна на работните процеси във Вашия бизнес.
Нашите комплексни услуги Ви позволяват да се концентрирате върху това, което правите най-добре – бизнес!
Предлагаме информация и продукти, които ще Ви помогнат да постигнете финансовите си цели и ще предоставят възможност за по-добри стратегии. Екипът от специалисти ще ви помогнат да намерите правилните решения и да се ориентирате в потока от терминология и постоянно променяща се информация.
Желаем да предоставяме на нашите клиенти всеобхватни и качествени счетоводни услуги. За да постигаме тази цел имаме изградени дълготрайни партньорски отношения, основаващи се на взаимно доверие и професионализъм. Предимството да работите с нас е в персоналния подход към всеки клиент и проблем, но също така и преференциалните ни цени за нашите редовни потребители. Повече от 10 години с нас избраха да работят много български и местни компании!

LIMITED COMPANY

ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО

ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ

ЗАПЛАТИ И ОСИГУРОВКИ

ДДС ОТЧЕТИ

CIS УДРЪЖКИ

СУБ-КОНТРАКТОРИ

ПЕНСИОННИ ОСИГУРОВКИ

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ

СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ДОХОДИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

SELF - EMPLOYED

Информация по годишни приключвания, CIS удръжки, данъчни облекчения и глоби. Ние ще ви съдеѝстваме във всеки един аспект от регистрацията като Self-employed до подаване на данъчна декларация.

LIMITED COMPANY

  • Помощ при регистрация
  • Годишно счетоводство
  • Заплати
  • CIS удръжки
  • ДДС
  • Справки

SELF ASSESSMENT

Услуга, чрез която можете да декларирате всички допълнителни доходи:

  • Дивиденти от фирми
  • Доходи от чужбина
  • Приходи от наеми
  • Бонуси

Също така и да ви бъдат върнати всички удържани в повече данъци.

Получавате постоянни професионални счетоводни услуги, за да се фокусирате напълно върху бизнеса си, без да разпилявате енергията си за обработка на счетоводни документи и изготвяне на данъчни справки, като ги оставите на нас. Donas Business Solutions ви предоставя комплексно счетоводно обслужване свързано с с фирмените данъци и данъчно облагане, социалното и здравно осигуряване, заплати, изготвяне и подаване на данъчни декларации, справки, декларации по ДДС, съставяне и публикуване на годишни финансови отчети.

Без да е необходимо да е клиент на абонаментно счетоводно обслужване, всяко лице може да заяви и ползва еднократна счетоводна, данъчна и осигурителна услуга. Подаване на данъчни декларации от физически лица без дейност, нулеви ДДС декларации, съставяне на годишни финансови отчети на фирми без търговска  дейност,съставяне на счетоводни отчети при ликвидации, регистрация на фирма и др. Ще ви посъветваме относно издаването и съхраняването на първичните счетоводни документи и счетоводните регистри.
 

Растящите потребности на бизнеса ни задължават, да увеличаваме кръга от предлаганите административни услуги. По този начин ние се стремим максимално бързо и ефективно да задоволим индивидуалните и специфични изисквания на всеки бизнес, да спестим време и усилия на нашите клиенти. Можем да ви предоставим примерни фактури, справки по периоди, регистрации и много други. Удовлетвореността на нашите клиенти и парньори предполага дългосрочно сътрудничество и е най-добрата реклама за работата ни.

Независимо от размера, типа и корпоративната сложност на компания ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите. Ние напълно разбираме необходимостта от данъчно планиране и легална данъчна оптимизация, съчетана със компетентни счетоводни услуги и професионализъм. Готови сме да споделим нашите знания и да ви консултираме по най-добрия начин във всеки един момент. Вярваме, че навременната и коректна информация е от изключителна важност при взимане на всяко бизнес решение.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА ОТ ВСЯКА ТОЧКА

ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

СПРАВКИ И СТАТИСТИКА

УДОБНА ЛОКАЦИЯ STRATFORD

КОНФИДЕНЦИОНАЛНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

КАЛКУЛАТОРИ

Калкулатори за вашият бизнес

ФОРМИ И ЛИНКОВЕ

Линкове и ресурси на HMRC и CH

ДАНЪЦИ И СПРАВКИ

Справки за настоящата година

ПОМОЩНИК

Фактури, форми и линкове