Данъчна справка за 2020/21 година

В тази страница ще ви предложим актуални

данъчни справки и актуализации за периода

От Април 2021 минималното заплащане на час е £8.91*

Персонален необлагаем минимум (Personal Allowance)

Персонален необлагаем минимум – сума, която не се облага с данък общ доход*.
(Self -Employed заплаща клас 2 и 4 NI според печалбата) .
£12,570 /година

Данък върху дохода

Базов данък (Basic Rate) 20%  при доход между £12,570 и £50,270 на година
Данък при висок доход (Higher rate) 40%  при доход между £50,270 и £150,000
Данък при доходи над  £150,000 (Additional rate) 45%

Осигуровки при наети лица (Employee National Insurance)

При нисък доход – до £8,840 на година 0%
При доход между £184.01 и £967 на седмица
12%
При доход над £967 на седмица 2%

Осигуровки на работодателя (Employer National Insurance)

При изплащане на заплата над £170.01 на седмица, също е задължен да внася NI 13.8%

 

Осигуровки при самонаети лица (Self-Employed NI)

Клас 2 ако печалбата за година е над £6,515 £3.05 на седмица
Клас 4 при печалба между £9,568 – £50,000/година 9% + £3.05 на седмица

Корпоративен данък (Corporation Tax)

Данък върху фирмената печалба 19%

 

Пенсионно осигуряване

Според деѝстващите норми, за да имате право да получавате някаква държавна пенсия, трябва да имате минимум 10 години трудов стаж и платен NI. В случаѝ, че имате само 7 е препоръчително да си платите доброволно поне още 3, за да можете да се възползвате от някаква пенсия.

В момента, възрастта за пенсиониране при мъжете е 66 години, а при жените през Ноември 2021 ще достигне същата възраст от 66. Вече от Декември 2021 пенсионната възраст и за двата пола ще расте успоредно и през Октомври 2021 ще достигне 66 години. Към даденият момент имате три начина, за да изискате плащането на пенсия, ако вече отговаряте на критериите.

Начин 1. Като се обадите на телефон 0800 731 7898 и подадете необходимата информация.

Начин 2. Онлаѝн, като си направите регистрация в Government Gateway. Данните за да получите достъп в системата идват до 7 дни по пощата.

Начин 3. Да се разпечата и попълни съответната форма от саѝта на gov.uk the-basic-state-pension

Каква сума да очакваме?

В Бюджет 2021, е заложено увеличение на минималната пенсия- 2.5% .
За финансовата 2021/22 година, при идеални условия от 35 години трудов стаж и пълни вноски на NI, можете да получите £179.60 на седмица. Системата работи почти по същият начин и за самонаети лица (Self-Employed) и след направените промени през Април 2016 те също биха получавали подобна сума на седмица. За да проверите вашата индивидуална ситуация можете да го направите от тук State Pension Check.

Метод за изчисляване размера на пенсията
Ако имате 20 години трудов стаж и платен NI, разделяте £179.60 на 35, където £179.60 е максималната пенсионна сума, а 35 са пълните години трудов стаж, за да я получавате. Полученият резултат от £5.13 ви показва какъв пенсионен доход ви носи всяка година трудов стаж. И сега, ако £5.13 се умножи по въпросните 20 години, резултатът от £102.6 ще отрази седмичната ви сума. Сумите се завишават ежегодно, като се правят доста промени, но като цяло се предполага, че методът ще се запази, а едно нарастване от 2.5 % на година е напълно реалистично предположение.
За 2021 година увеличаването на минималната пенсия е £228.80, като за база беше взет ръстът на инфлация от Септември 2020, в размер на 2.5%.
Базова минимална пенсия (Basic State Pension) ще се увеличи с £3.40 на седмица и ще стане £179,60. Това прави годишно увеличение в размер на £228,80 на година или общо ще се получава £7,157.17. Това е реалистичната пенсия за самонаетите лица.
Според Government Actuary’s Department фондът с плащанията за NI през 2032г.ще бъде празен, тоест, не се знае как ще се изплащат пенсии.

Share This