Какво е нужно за един успешен бизнес?

Работеща идея, премерен риск, сигурни партньори и добър счетоводител.

Ние знаем това и ви предлагаме високо качество на работа, бързина и експертност.

Цената за счетоводство зависи от много фактори: спецификата на дейността му, от ангажимента и отговорността , който ние поемаме да го представляваме пред държавните институции по повод спазването на данъчното и осигурителното законодателство, от информацията, която предоставяме и се ползва от неговите инвеститори, клиенти, доставчици и трети лица и от броят на ползваните услуги. Всичко това формира работни часове за нас, които съответно се различават за всяка фирма/бизнес. Грешно е мнението, че по фирма с оборот от £50 000 няма почти никаква работа. В повечето случаи ангажиментите и счетоводният ресурс е същият като бизнес с оборот от £200 000.

При уточнение на видовете услуги, които ще ползвате, вие ще получите индивидуална оферта, в която всичко ще бъде описанои с крайна цена. За разлика от повечето счетоводни фирми на пазара, чиято практика е да ви кажат нереално ниска цена в началото и в последствие да натрупват услуги и цени, ние ви даваме точност и сигурност. Това е много важно за един бизнес – да заложи точните разходи. Формираме ценовия пакет, като взимаме под внимание видовете дейност, която желаете да извършим с нужния експертен ресурс. Ето защо нашите счетоводни услуги в Обединеното кралство са с цени за всеки клиент. Затова, когато дойдете при нас, сме готови да ви предложим договор, с който да ви спечелим.

Изброените по-долу цени и услуги имат само насочващ характер.

За да получите точна цена, отговаряща на услугата, която Ви е необходима, моля свържете се с нас.

                 Всеки наш клиент получава :

  • оценка върху данъчната  ефективност на бизнеса
  • счетоводни консултации
  • комуникация по телефон, меѝл и социални мрежи
  • напомняния за счетоводни срокове
  • достъп до помощни ресурси
  • справки по входяща/изходяща информация
  • регулярни ъпдеѝти с актуална информация
  • препоръки по оптимизаця на данъчни задължения
  • и много други

 Наши приоритети са:

Възможно най-ниска цена на услугите

Прецизност и коректност

Сигурност и спокойствие

Пестим времето на клиента

Оптимизация на данъчната тежест

Гъвкавост в съвременните условия

Share This