SELF ASSESSTMENT

О Б Щ А   И Н Ф О Р М А Ц И Я

Финансовата година е фиксирана и обхваща период от една година, от 6 Април до 5 Април (следваща година).

Кой подава декларация за доходите?

– ако сте самонаето лице
– ако имате необложен с данъци доход, повече от £2,500, например от отдаване на наем на имот.
– ако дохода от ваши спестявания или инвестиции надвишава £10,000, преди данък.
– ако имате печалба при продажба на акции, инвестиционен имот
– ако сте били директор на компания
– ако вашият доход, или този на партньора е повече от £50,000 и в същото време получавате Child Benefit
– ако имате доход извън UK
– ако вашият облагаем доход надвишава £100,000.

С годишната данъчна декларация физическите лица декларират доходите, който са придобили през предходната година. Много хора не правят разлика между Self Assesstment и Self-Employment, но разлика има.

По правилата, определени от HMRC, Self-employment (самонаето) лице е лице, което извършва някакъв бизнес (продава стоки или предлага услуги), чрез които си осигурява доход/печалба. Това лице плаща данъци и осигуровки, както всяка фирма, но в по-различни размери и условия.

Self Assesstment, това в повечето случаи се изисква на лица, които имат страничен доход, коѝто е вид допълнение към основният (това е обща формулировка).

Пример 1
Вие работите на трудов договор към фирма Х и съответно получавате страничен доход, като отдавате имот под наем. В този случаѝ, трябва да го декларирате и според конкретната ситуация, може да заплатити данък върху дохода.

Пример 2
Вие имате фирма и съответно, притежавате акции в нея и съответно получавате дивидент. В края на финансовата година, сте длъжни да подадете лична данъчна декларация, в която да покажете този дивидент пред HMRC.

Посочените случаи имат определени изключения и не обхващат всички индивидуални случаи, ето защо е препоръчително да се свържете с нас за консултация или директно към HMRC.

Как да се регистрирам за Self Assesstment?
– по телефон 0300 200 3310
онлаѝн  ТУК 
– принт и попълване на форма CWF1

До кога трябва да подам Self Assesstment декларацията си?

до 31 Октомври на хартиен носител
до 31 Януари онлаѝн

Share This