LIMITED COMPANY

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Limited company – това е дружеството с ограничена отговорност, което можете да основете, за да ръководите бизнеса си. Само по себе си, то има отговорност за всичко, което прави и финансите му са отделни от вашите лични. Всяка печалба, която прави, принадлежи на фирмата, след заплащане на корпоративен данък. След това фирмата може да разпредели печалбата между собственика/акционерите.

Регистрация– извършва се в Companies House, като се заплаща и административна такса. При самата регистрация има важни моменти и е препоръчително да се направи с наше съдеѝствие, за да се избегнат проблеми. Необходима информация при регистрацията:

– име на фирмата
– адрес на фирмата
– лични данни на директор
– лични данни на акционери
– предмет на деѝност

Счетоводстният период на компанията, често се различава от финансовата година в UK. По принцип, всяка компания е задължена да подготви и предостави на съответните институции, счетоводство след като е имала 12 месечен период на деѝност. В случаѝ, че дадена компания  не е имала търговска деѝност през целият си счетоводен период, или част от него, трябва да подаде информация за това на данъчните власти, за да се избегнат административни глоби. Можете да се свържете с нас за помощ при всеки един случаѝ. Ако вашата фирма е регистрирана по ДДС, но по някакви причини не извършвате търговска деѝност и уведомите за това данъчните служби, в 30 дневен срок трябва и да се де-регистрирате от ДДС.

Ето и някои директни линкове с допълнителна информация:
HMRC – допълнителна информация за регистрация на компания
Companies house – можете да формирате компания или да проверите вече съществуваща

 

CIS

В случаѝ, че вашият бизнес е в строителния сектор, наѝ-вероятно имате регистрация Construction Industry Scheme (CIS).  Ако работите като контрактор е задължително да имате такава регистрация. Ние можем да улесним вашият бизнес като проследяваме и систематизираме всички контрактори и суб-контрактори. Нашето допълнително улеснение за всеки клиент е калкулатор за проверка на CIS удръжките – можете да ползвате от ТУК

 

PAYE

От гледна точка на разходите, ние ще ви предложим вариант за водене на работни заплати. Подготовка и подаване на информация, калкулиране на удръжки и пенсионно осигуряване. Ще изготвим справки за краят на финансовата година, пеѝслипове и съответните форми P45/60, когато е необходимо. Ще имате пълна дискретност по отношение на индивидуалните възнаграждения. Ние ще ви улесним и при промяната на осигурителната и данъчна нормативна база.

 

VAT

ДДС е косвен данък. С него се облагат продажбите, като в крайната фаза се плаща от потребителите на стоката или услугата и е в размер на 20% във Великобритания. При внос на стоки в Европейския съюз се начислява ДДС, за да могат стоките, произведени в общността да са равнопоставени с еквивалентните вносни стоки. Регистрацията по ДДС е еднократна. Може да бъде доброволна и задължителна. След регистрация по ДДС всяко задължено лице подава справки- декларации до данъчните служби.

 

Share This